• banner
  • Plume Grand Piano G3

    Plume Grand Piano G3

    Технологиянын жардамы менен биз менен аткаруучулардын ортосунда бир аз айырмачылык болушу мүмкүн. Толук кызыкчылыктар менен пианино, музыка жана маанай биз тараптан көзөмөлдөнөт. көптөгөн сахналар, өлчөмдөр жана функциялар, жарашыктуу жана күчтүү, санарип пианинонун аткаруучуларынын артыкчылыктары. Музыка жана фортепианодо ойноо биздин жашообуздун бир бөлүгү болуп калсын.